NA DE MISSIE

Praktische informatie

Praktische informatie

NA DE MISSIE

Wat kan ik hier vinden?

ORGANISATIES DIE ZORG EN HULP VERLENEN

Op deze pagina vindt u telefoonnummers en websites die u van informatie kunnen voorzien of hulp kunnen bieden bij terugkomst van een uitzending.

Veteranenloket

Het Veteranenloket biedt toegang tot bestaande zorg en dienstverlening van het ministerie van Defensie, het Veteraneninstituut (Vi), het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV), het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) en het Veteranen Platform (VP) en maakt deze centraal bereikbaar via één website en telefoonnummer

Veteraneninstituut

Het Veteraneninstituut is uitvoerder van een belangrijk deel van het Nederlandse veteranenbeleid. Het instituut streeft naar een optimale zorg voor en dienstverlening aan Nederlandse veteranen en een gedegen ondersteuning voor hun gezinsleden.

 

Daarnaast speelt het Veteraneninstituut een belangrijke rol in het uitdragen en stimuleren van maatschappelijke waardering voor de prestaties die veteranen in opdracht van politiek en samenleving hebben geleverd en voor de offers die daarbij werden gebracht. Ook verwerft en verspreidt het instituut kennis over onderwerpen die voor veteranen van belang zijn en bevordert het wetenschappelijk onderzoek hiernaar.

Diensten Geestelijke verzorging

Het Veteraneninstituut is uitvoerder van een belangrijk deel van het Nederlandse veteranenbeleid. Het instituut streeft naar een optimale zorg voor en dienstverlening aan Nederlandse veteranen en een gedegen ondersteuning voor hun gezinsleden.

 

* 24/7 Bereikbaar

Bedrijfsmaatschappelijk werk (BMW)

De Veteranen Bedrijfs-maatschappelijk werkers (VBMW) zijn (militaire) hulpverleners met eigen  uitzendervaring. Hiermee is het mogelijk om de hulpvraag en hulpverlening te plaatsen in de militaire context. Bovendien hebben VBMW'ers door hun plaatsing binnen Defensie een schat aan ervaring met missiegeraleerde klachten. Daarmee zijn de VBMW’ers in staat de juiste hulpverlening toe te passen en kunnen ze goed aansluiten bij de behoefte van de Veteraan en of zijn/haar thuisfront.

 

Noodnummer 24/7: 0900-415 55 55

Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV)

De veteranenzorg kan laagdrempelig zijn zoals met een adviesgesprek, of juist gespecialiseerd met behandeling en opname. In vaktermen wordt gesproken over een bundeling van nuldelijns, eerstelijns, en (gespecialiseerde) tweedelijns zorg. Binnen het LZV biedt de nulde lijn geestelijke verzorging, de eerste lijn maatschappelijk werk en de tweede lijn gespecialiseerde traumabehandelingen plus verslavingszorg en forensische psychiatrie.

 

Het LZV stimuleert het wetenschappelijk onderzoek en de innovatie van de eigen behandelmethodieken op basis daarvan. Het LZV heeft een laagdrempelige, herkenbare toegang met het Veteranenloket voor zowel de doelgroep als voor collegiale informatieverstrekking.

 

Het LZV-programmabureau is gepositioneerd als bijzondere organisatie-eenheid binnen het ministerie van Defensie.

Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs en Dienstslachtoffers (BNMO)

De BNMO is een onafhankelijke organisatie voor (voormalige) werknemers van defensie, brandweer, politie, ambulance en andere geüniformeerden met lichamelijk of psychisch letsel, én hun verwanten.

vfonds

In Nederland is het al een mensenleven lang vrede. Geen vanzelfsprekendheid.

Integendeel: zo’n lange periode van vrede, vrijheid en veiligheid is uniek in de geschiedenis

van ons land. Vrede moet je daarom koesteren. Aan vrede moet je werken, elke dag weer.

 

Dat is precies wat het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds) doet.

Wij steunen initiatieven en projecten die Nederland er steeds weer aan herinneren hoe bijzonder

vrede en vrijheid zijn. Hoe waardevol onze democratie is. Vrede koesteren is ook: de herinnering aan oorlog levend houden. Slachtoffers herdenken, maar ook oorlogsveteranen waarderen. Natuurlijk mogen bevrijding, vrede en vrijheid evenzeer gevierd worden. Daarbij hoort ook: erkenning uitspreken voor al die mensen in uniform die zich nog steeds inzetten voor het behoud van onze vreedzame samenleving.

Zorgverzekering Zorgzaam

Zorgzaam is op 6 oktober 2005 opgericht door de Centrales van overheidspersoneel en de vakbonden voor defensiepersoneel. Zorgzaam is een privaatrechtelijke stichting zonder winstoogmerk. De doelstelling van Zorgzaam is het regelen van een goede, uitgebreide collectieve zorgverzekering met een optimale prijs/kwaliteitsverhouding.

 

Zorgzaam maakt gebruik van de diensten van de medewerkers van het bureau van de SZVK. Dit bureau behartigt de belangen van de Zorgzaam verzekerden. Het bureau ziet toe op een goede uitvoering van de overeenkomst die Zorgzaam met Univé Zorg heeft gesloten.

Unit victor App

Unit Victor is dé app speciaal voor veteranen. Via Unit Victor kun je gemakkelijk contact houden met je oud-collega’s, en op de hoogte blijven van nieuws, evenementen en informatie voor veteranen.

 

Download Apple Store>>>

 

Download Google Play>>>

© 2020 Na de missie

Build by: I Advance