Terug

NA DE MISSIE

Support

Support

Tips & Tools

Emotionele cyclus

• Maak afspraken voor de uitzending hoe en hoe vaak je met elkaar contact hebt.

 

• Neem met elkaar vooraf door hoe de huishoudelijke taken worden ingevuld bij uitzending.

 

• Hebben jullie de handleiding nabestaande ingevuld?

https://www.defensie.nl/downloads/brochures/2019/06/18/handleiding-nabestaanden

 

• Accepteer dat je aan het begin van de uitzending je soms verdrietig kan voelen.

 

• Pak zo snel mogelijk na de uitzending de dagelijkse gang van zaken op.

Zoek steun bij vrienden of familie of het thuisfrontcomité.

 

Thuiskomen

• Adapteren hoort erbij. Het is een wezenlijk onderdeel van het thuiskomen.

Overleg of een feest bij terugkeer wenselijk is.

 

• Besef je dat straks thuis niet alles meer draait rond jouw terugkeer van uitzending.

 

• Zie in dat relaties door uitzending veranderen. Het is niet meer zoals voor de uitzending.

Mocht je een andere plaatsing krijgen, neem dan goed afscheid van je oude eenheid.

 

• Heb je behoefte aan een persoonlijk gesprek? Neem contact op met een geestelijk verzorger of bedrijfsmaatschappelijk werker.

https://www.defensie.nl/onderwerpen/personeelszorg/inhoud/geestelijke-verzorging/contact

Battlemind

• Steek tijd en energie in het herstellen en hernieuwen van relaties thuis.

 

• Maak je geen zorgen om onbelangrijke zaken.

 

• Wees niet bang om sorry te zeggen als je te extreem reageert.

 

• Denk na voordat je handelt en leer om weg te lopen.

 

• Regelmatig slapen, bewegen en ontspannen helpt je om weer te wennen aan het dagelijks leven.

 

• Drink niet teveel alcohol https://minderdrinken.nl.

 

• Vertel je verhaal en uit je emoties bij mensen bij wie je je goed voelt.

 

Normale reacties

• De eerste weken na terugkeer van de uitzending kun je last hebben van fysieke en emotionele reacties. Deze reacties zijn normaal en verdwijnen meestal vanzelf.

 

• Zie je na acht weken geen verandering? Neem contact op met je onderdeelsarts of je huisarts.

 

• Hulp zoeken is een teken van kracht

 

• Wat is PTSS? Kijk voor meer informatie op https://wijzijnmind.nl/psychische-klachten/psychipedia/ptss

 

• Andere problemen die kunnen voorkomen zijn depressie, verslaving aan alcohol en/of drugs, of relatieproblemen.

Heb je een hulpvraag? Bel het veteranenloket van het Veteraneninstituut via 088-3340000 of email: info@veteranenloket.nl.

Trage vragen

• Vragen naar de zin van jouw uitzending (trage vragen) vergen tijd en aandacht.

 

• Formuleer jouw trage vraag in een of twee zinnen.

 

• Waarom houdt juist deze vraag jou bezig?

 

• Kijk of jouw levensbeschouwing of godsdienst kan helpen bij het vinden van een antwoord.

 

• Bespreek je trage vragen met je partner of een goede collega.

 

• Trage vragen horen bij het leven. Problematiseer ze niet.

 

• Heb je behoefte aan een persoonlijk gesprek over een trage vraag? Bel met een geestelijk verzorger via 088-3340088 of kijk op de site van het Veteraneninstituut

Groei en veerkracht

• Beschrijf of bedenk wat je positief vond aan de uitzending(en).

 

• Accepteer hulp en steun van degenen die om je geven en die naar je luisteren.

 

• Accepteer zaken die niet mee veranderen om ruimte te geven aan zaken waar je wel invloed op hebt.

 

• Maak een plan als problemen en stress niet vanzelf over gaan.

 

• Vertrouw op jezelf en zorg voor een positieve kijk op jezelf.

 

• Richt je op situaties waar je positieve energie van krijgt.

 

• Geef aandacht aan je eigen behoeften en gevoelens.

Mindfulness helpt stress te verminderen en meer te ontspannen.

 

 

Drempels

• “Ik heb geen hulp nodig”. Problemen ontkennen kan de kwaal verergeren.

 

• “Niemand snapt mij”. Neem jezelf serieus en zoek iemand die naar je luistert.

 

• “Ik schaam me voor mijn probleem”. Probeer te begrijpen wat er met je aan de hand is.

 

• “Hulp zoeken schaadt mijn carrière”. Ga op zoek naar een vertrouwenspersoon en vraag om advies.

 

• "Ik weet niet waar ik moet beginnen”. Bel het veteranenloket van het Veteraneninstituut 088-3340000.

 

• “Ik vertrouw hulpverleners niet”. Realiseer je dat er wel degelijk deskundige mensen zijn die jou willen en kunnen helpen.

 

Thuisfront

• Ga naar bijeenkomsten van het thuisfrontcomité en bezoek thuisfrontdagen. Zie ook https://www.defensie.nl/onderwerpen/thuisfront

 

• Betrek kinderen bij de uitzending door bijvoorbeeld foto’s te laten zien.

 

• Uit je gevoelens maar houdt wel rekening met elkaar.

 

• Respecteer elkaars behoeften.

 

• Een betere communicatie zorgt voor een beter seksleven.

 

• Maak elkaar geen verwijten maar toon begrip voor elkaars situatie.

 

Na Defensie

• Meld je aan bij de Begeleidings- en Bemiddelingsorganisatie (BBO). Laat je voorlichten over je mogelijkheden.

 

• Onderneem actie; begin een opleiding of solliciteer.

 

• Maak gebruik van je netwerk door bijvoorbeeld gebruik te maken van sociale media.

 

• Verdiep je in eisen aan een baan in de civiele samenleving en pas je taal hier op aan (gebruik geen Defensiejargon).

 

• Verkoop jezelf door je toekomstige werkgever te wijzen op je sterke punten.

 

• Noem in een sollicitatiegesprek concreet wat je bij Defensie hebt gedaan.

© 2020 Na de missie

Build by: I Advance